logo

Czy jesteśmy inwestorem? Niezupełnie...
punk team jest fabryką start-upów, która skupia się na własnych projektach oraz wspiera projekty zewnętrzne.

Nasza Misja: Zostać największą fabryką start-upów
na rynku mobilnych technologii.


Nie korzystamy ze środków Unii Europejskiej.
Jesteśmy dobrze sfinansowaną organizacją, która współpracuje z inwestorami oraz aniołami biznesu.